Արդյունաբերական շտրիխ սկաների DPM կոդը

Պիտակի կամ ստացական տպիչ